Setter naturen foran vindkraft

60 prosent av befolkningen er imot bygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, viser en fersk undersøkelse fra DNT. 

Dersom vindkraftverk forstyrrer natur og dyr synes ikke folk det er en god idé, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

nyheter

Norstat har på vegne av Den Norske Turistforening nylig gjennomført en undersøkelse blant befolkningen om synet på vindkraft. Den viser blant annet:  

  • 60 prosent er imot utbygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur. 
  • 71 prosent er mot dersom det medfører forstyrrelser av dyreliv.  

– Folket ser at klima og natur henger uløselig sammen. Bygger vi ned urørt natur gjør vi uopprettelig- og dobbel skade.  Å bevare et biologisk mangfold er nøkkelen til å løse klimakrisen, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding.


Rødt sier nei til vindmølleparker

Vil ha stans i all bygging av vindkraftparker med mer enn to vindmøller på land.Statkraft: Norge vil ha nok strøm i årene fremover

Statkraft mener Norge vil ha mer enn nok strøm i årene fremover med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.


Fornybart og naturvennlig 

Det er allerede gitt konsesjon for opp mot 1800 turbiner på land. DNT mener andre løsninger må prioriteres før man med enda mer vindkraftutbygging gjør uopprettelige inngrep i naturen. Tallene fra undersøkelsen støtter opp om DNTs syn på dette:  

– 58 prosent svarer at andre kilder til fornybar energi må satses på fremfor vindkraft. Fakta er at med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon og med energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk, har vi faktisk kraften vi trenger, sier Solvang videre.

55 prosent av alle under 30 år er positive til vindkraft, men dette forandrer seg drastisk når det er snakk om hvor vindkraftanleggene skal bygges:  

  •  63 prosent av de under 30 år er motstandere av vindkraftutbygging som medfører betydelig inngrep i urørt natur.  
  •  76 prosent av mot vindkraftutbygging som medfører forstyrrelser av dyreliv