Fortsatt ikke drift på Storekorsnes – må vente på moloen

Cape Fish kan ikke kjøpe fisk på Storekorsnes på grunn av mudder og slam.

STRAKS FERDIG: Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish venter på at moloen på Storekorsnes skal bli ferdig, slik at de kan legge ut sjøvannsledningene og starte fiskeproduksjon igjen.  

nyheter

Bygginga av moloen på Storekorsnes er nå tre til fire måneder forsinket i forhold til den opprinnelige planen for utbedringen av fiskerihavna. Så lenge det bygges på moloen og dumpes stein i havnebassenget kan fiskebruket ikke legge ut sine sjøvannsledninger som skal brukes når produksjonen kommer i gang for alvor.