Fagtrykk bygger nytt på Aronnes

Kommunen har innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen.

  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Fagtrykk Idé AS har tomt i Vepseveien 8 på Aronnes og har fått innvilget endringer i reguleringsplanen slik at de kan bygge slik de ønsker.