– Ingen grunn til å tro at finnmarkingene er mindre intelligente

For første gang skal finnmarkingenes intelligens testes.

INTELLIGENT TYPE: Eivind Olsen og Mensa Norge kommer til Alta i juni for å ta IQ-tester av de som måtte ønske.   Foto: Privat

nyheter

Mensa Norge er en forening for de to prosent høyest intelligente i befolkningen. Lørdag 8. juni kommer foreningen til Alta, for å foreta en høyst frivillig sjekk på om det er intelligent liv her oppe, i alle fall av et slikt nivå at det kvalifiserer til et Mensa-medlemskap.