Slik kan det nye sykehuset bli, til en kostnad av 2,48 milliarder

Blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus.
nyheter

I en artikkel på egne hjemmesider inviterer Finnmarkssykehuset til en sniktiitt inn i nye Hammerfest Sykehus. Her fremgår det flere detaljer og tall om hvordan bygget ligger an til å bli, deriblant:

  • Til sammen fire etasjer
  • 32.000 kvadratmeter, hvor kommunen og UiT skal ha 7.000
  • Ramme på totalt 2,48 milliarder, inkludert arealene til kommunen og UiT
  • Bygges etter passivhusstandard
  • Enkelte funksjoner samles for å forbedre logistikk og pasientbehandling
  • Skal inneholde 89 sengeplasser fordelt på 62 for kriurgi/ortopedi, medisinsske senger, føde (obstetrikk), 4 på gyn, 5 barnesenger, 14 til pasienthotell og 4 observasjonssenger
  • Skal sees i sammenheng med Klinikk Alta, hvor det er 14 senger

Det er ifølge Finnmarkssykehuset ventet at de siste skisser kommer i slutten av april. Deretter begynner planlegging på detaljnivå, med utstyr og innredning.

Målet er at forprosjektet skal styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord måneden etter. Planlagt oppstart på tomt er på nyåret 2020, med innflytting i 2024.