Ni hjertestartere på plass, med direktelinje til AMK

– Det er en del av det samfunnsansvaret vi som kjører drosje ønsker å ta.

EN SJANSE TIL Å REDDE LIV: Ronny Bang Amundsen er glad for at drosjene kan være til hjelp når tiden gjelder som mest.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

– Det er et prosjekt som har pågått flere steder rundt om i landet. Når det gjelder hjertestarterne, så er det en del av det samfunnsansvaret vi som kjører drosje ønsker å ta, sier Ronny Bang Amundsen, daglig leder i Alta Taxi.