Nytt digitalt tilbud på plass for reindrifta

Landbruksdirektoratet har laget nye digitale skjema for reineiere.

Illustrasjonsbilde  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

nyheter

I 2017 stengte Landbruksdirektoratet daværende digitale tjenester for reindriften av personvernhensyn. Tjenestene var ikke sikre nok. Dette medførte at reineierne i fjor måtte levere melding og søknad på papir, skriver Landbruksdirektoratet.

Sikkerhet og forenkling
Det har vært en prioritert arbeidsoppgave for Landbruksdirektoratet å få på plass nye digitale tjenester før reineierne skal levere melding om reindrift og/eller søke om tilskudd nå i vår.
– Vi har prioritert dette arbeidet svært høyt, og er glad for at vi nå kan tilby reineierne digitale tjenester som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet på deres egen nettside.

Med de nye digitale løsningene blir det også mye enklere å rapportere og søke.

Den nye digitale løsningen for melding om reindrift er nå åpnet for bruk. Fristen for rapportering er 10. april.