Saksøker ikke staten likevel

Finnmark fylkesting har besluttet å ikke gå til søksmål mot staten for å få opphevet sammenslåingen av Troms og Finnmark, melder NRK.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

nyheter

I fylkestinget var det kun SV og Senterpartiet som stemte for å varsle staten om et mulig søksmål, ifølge kanalen.

Den vedtatte sammenslåingen har i lang tid skapt stor uro, og et flertall av finnmarkingene som deltok i en folkeavstemning i fjor, sa nei. Finnmark fylkesting hadde helt fram til midten av desember nektet å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen.

Medlemmer ble imidlertid valgt, men samtidig varslet fylkestinget et mulig søksmål mot staten. Flertallet med Ap, Sp og SV mente før jul at det er tvilsomt om Stortinget fattet et lovlig vedtak da det ble besluttet å slå sammen de to nordligste fylkene. Nå har altså Ap valgt å ikke stemme for et slikt varsel likevel.