Godtar ikke kuttene

Fylkestinget krever at samferdselsministeren stanser alle kutt.

NY TRAFIKKSTASJON: I Alta åpnet nylig Statens vegvesen sitt nye kontor i flunke nye lokaler på Alta sentrum. Samtidig er det usikkert hva som skjer videre med trafikkontorene rundt om i landet.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Finnmark Fylkesting er svært kritisk til at kommuner og andre berørte parter i svært liten grad har fått være med på å påvirke kuttprosessene for trafikkstasjoner i Statens Vegvesen. Dette er i ferd med å bli en sentralisering av tjenester, hvor avstanden til brukerne blir uholdbare, skriver de i en uttalelse.

Uttalelsen ble fremmet av Aps Geir Ove Bakken på vegne av Ap, H, Frp, V, MDG, Sp, KrF og SV.

Videre skriver de at de krever at Samferdselsminister Dale stanser alle kutt på trafikkstasjonene. De ønsker også at følgende fire punkter vektlegges i det videre arbeidet.

1.         Avklare hvilke oppgaver som skal utføres på trafikkstasjonene

2.         Ansatte og berørte må ha mulighet til å legge premisser og påvirke omstillingsprosessen.

3.         Reiseavstand for brukere må vektlegges

4.         Eventuelle ringvirkninger for trafikkskoler, kjøreopplæringen, lastebilpåbyggere mv må klarlegges. Det må sikres oppkjøring i Kirkenes, Vadsø, Lakselv, Alta og Hammerfest.