Foreslår å stenge Nordre Ringvei: – En måte å tilrøve seg mer areal

Beboerne i området rundt reagerer på forslaget, men utbygger ønsker bare bedre trafikksikkerhet.

STENGE? Nordre Ringvei er foreslått stengt for å øke trafikksikkerheten. Det synes ikke naboene er en god idé.   Foto: Astrid Krogh

nyheter

Det er planlagt nye forretnings- og leilighetsbygg i Nordre Ringvei, der Brødrene Andersen, Comfort, Fargerike og Miabutikken holder til i dag.


Her blir det leilighetssalg på nyåret

Nærings- og leilighetsprosjektet i Nordre Ringevei er forsinket, men ikke glemt.


I den forbindelse har nå Ruben Åsheim, på vegne av utbyggerne av forretningsdelen, kommet med et forslag om å stenge Nordre Ringvei for å øke trafikksikkerheten.

Ikke enig i forslaget

Det vil i praksis bety at de som bor i veien må kjøre om Maskinsvingen og Midtbakkenveien for å komme hjem. Det reagerer de på, forteller Truls Bendixen, som er styreleder i Bekoskogen bosameie.

– Det er sendt ut brev til alle husstandene som blir berørt og her foreslår man å stenge veien på grunn av trafikksikkerhet. Det er å snu hele situasjonen på hodet. Det har aldri skjedd noen ulykker på denne veien. Det eneste som har skjedd, er at man har klaget på at enkelte har tatt seg til rette i svingen og utvidet parkeringsplassen.

IKKE GODT FORSLAG: Truls Bendixen og de andre i området i Nordre Ringvei mener stenging av veien ikke er et godt forslag. Det vil kun bidra til økt trafikk på de andre veiene. (Arkivfoto: Even Martinsen)  Foto: Even Martinsen

 

Bendixen mener dette er et ledd i få mer areal.

– Vi mener at dette er en måte å tilrøve seg mer plass og areal. Det er store reaksjoner på forslaget om å stenge veien for motorferdsel og vi oppfordrer alle om å sende sitt syn på saken til HR Prosjekt.

Ønsker beboernes meninger

HR Prosjekt er leid inn for å gjennomføre jobben, men det er altså Åsheim og co som står bak forslaget. Han sier de mer enn gjerne vil vite hva innbyggerne mener om forslaget.

PLANER: Ruben Åsheim (t.vog Kurt Ek med flere står bak planene om nye forretningsbygg.   Foto: Arkivfoto

 

– Alle de berørte har fått brev med svarslipp for vi vil veldig gjerne vite hva folk mener. Dette er ment som et initiativ som skal være en fordel for alle. Ser noen ulemper, eller at det ikke er en fordel ,så må det komme frem. Jeg oppfordrer dem til å si ifra, sier Åsheim, som ikke helt forstår hvorfor dette skulle være et ledd i å tilrøve seg areal.

– Nei, det skjønner jeg ikke helt. Veien er der uansett og ingen overtar den.

Han sier de har vært i kontakt med kommunen og deres trafikketat.

– Der var de positive og mente dette helt klart vil være et trafikksikkerhetstiltak, både for de som bor i Nordre Ringvei og for de myke trafikantene som ferdes til sentrum.

Økt trafikk

Beboerne i Nordre Ringvei og Bekoskogen sier problemet ikke er at de får lengre vei hjem, men at det vil øke trafikken betraktelig langs flere veier.

– Beboerne bortover i Nordre Ringvei får en sterk økning i trafikkmengde, som forringer bomiljøet, der det nå er en stille blindvei. Det samme gjelder Maskinsvingen og Midtbakkveien, som allerede har en del trafikk på grunn av barnehagen.

Åsheim mener, at selv om trafikken vil øke noe, er ikke det et stort problem.

– Jeg er ikke ekspert, men det er ikke så voldsomt mye biler det er snakk om. Det er viktig å fokusere på det som kan være fordelene ved dette. Trafikksikkerhet er det viktigste. Når vi utvider her, så vil det bli mer trafikk og mennesker, samt større kjøretøy og varelevering. Så det er derfor vi foreslår slik som vi gjør.