SFO skal evalueres – nå vil de ha din mening

Skolefritidsordningen er ute på høring. Nå ønsker kommunen din mening.

KOM MED INNSPILL: Kommunalleder, Rikke Raknes, og nestleder i det kommunale FAU (foreldreutvalg), Knut-Erik Bull Hammari, ber om at flest mulig kommer på møtet. Nå har man sjansen til å fortelle hva man ønsker ut av SFO-tilbudet i kommunen. (Foto: Astrid Krogh) 

nyheter

Skolefritidsordningen har til alle tider skapt diskusjoner. Mens noen mener den inneholder alt det den trenger, er det andre som mener det bør være mer tilbud for pengene.

Nå er ordningen ute på høring. Det kommunale FAU, leddet mellom administrasjonen i kommunen og FAU-ene på skolene, inviterer derfor til åpent møte.

– Det er her man får komme med sine forslag, innspill og ideer. Vi skal gjennomføre workshops slik at vi får gode diskusjoner, forteller nestleder Knut-Erik Bull Hammari.

Åpen for alt

Det er vedtektene som er lagt ut på høring. Det betyr i praksis at man kan se på både rammer og innhold, sier kommunalleder for oppvekst og kultur, Rikke Raknes.

– Nå vil vi ha innspill også skal det leveres en innstilling fra administrasjonen til politisk behandling før sommeren. Vi har gjort noen endringer fra administrasjonens side, men det er i forhold til åpningstider og rammene rundt.

  Raknes og Bull Hammari er opptatt av å få innspill på hva SFO-tilbudet skal inneholde.

– Vi i foreldreutvalget er klar over at det også er et spørsmål om penger. Så det vi tenker er at dersom SFO er et tilbud som barna selv ønsker å være med på så er foreldrene villige til å betale. Nå er det kanskje slik at mange barn, ofte fra 2.-3. klasse, går hjem etter skolen og det er vanskelig å få dem på SFO. Så hvis vi klarer å få til et tilbud som flere ønsker så vil flere barn delta i ordningen og dermed kommer det mer penger inn, sier Hammari.

Raknes bekrefter at Alta i dag har en kostbar ordning som få deltar i.

Kultur-sfo

Hun sier kommunedelplanen for oppvekst, som ble vedtatt rett før jul, også sier noe om SFO.

– Vi ønsker blant annet å se på muligheten for en kultur-SFO som inneholder både bibliotek, bad og annet tilbud som allerede er i Alta i dag. Tenk å hente barnet ditt halv fem og da er hun/han ferdig trent og leksene gjort. Og vi skal se på å ha en sommeråpen SFO. I dag er det et problem for mange at SFO er stengt i fire uker, kanskje kan man holde et par skolefritidsordninger åpen i sommermånedene.

Mer innhold

Hammari og foreldreutvalget er helt med på de tankene. De ser også mulighet for å få tilført mer praktiske elementer i hverdagen.

– Det er slik nå at man etterlyser det praktiske i skolene. Hva med å ha tilnærmet valgfag i SFO, spør han og fortsetter:

– SFO kan være med å få opp entusiasme og velvilje for skolen. Det som er formålet med denne workshopen er å få innspill på om det går an å tenke helt nytt rundt SFO-tilbudet.

  Førstkommende torsdag klokken 19.00 i kantinen på Alta ungdomsskole skal møtet avholdes. Hammari sier de også vil ta saken til elevrådene.

– Hva med å spørre barna selv hva de ønsker av SFO? Der tror jeg vi får verdifulle innspill.