Alta-saken, 40 år etter

– Ingen lever av å sitte å se på naturen

Gunnar Mathisen mener utviklingen i Alta ikke hadde vært mulig uten Alta kraftverk.

KRAFT-SOSIALISTEN: Gunnar Mathisen mener Alta-utbygginga var helt rett.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

Gunnar Mathisen ledet Finnmark Arbeiderparti under Alta-aksjonen, og 40 år etterpå er fortsatt den gamle Ap-høvdingen overbevist om standpunktet han kjempet med nebb og klør for den gang var rett.
– Ser du lysene nede på «City»? Tror du Kåven kraftverk hadde klart å levere så mye strøm at vi hadde hatt den utviklingen vi har sett i Alta etterpå?