– Kan ikke omgå høringsfristen

Fylkets samferdselssjef sier at det ikke er mulig å gi dispensasjon fra en dispensasjonsordning.

INGENTING Å GJØRE: Per Bjørn Holm-Varsi sier at selv om de har kort behandlingstid i fylkeskommunen, kan de ikke omgå høringsfristen. Reiselivsaktører i hele Finnmark blir rammet etter storkontrollen som avdekket manglende løyve.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Utgangspunktet er at det skal foreligge løyve for å transportere personer som en del av næringsvirksomhet. Samferdselsdepartementet har åpnet for at fylkeskommuner kan gi tidsbegrenset unntak fra denne løyveplikten for persontransport etter nærmere angitte retningslinjer. Reglene for saksbehandling er detaljerte, og innebærer en høringsrunde blant gitte aktører, forklarer Per Bjørn Holm-Varsi.