Ber regjeringen ta ytterligere grep mot alvorlige ulykker

Vest-Finnmark regionråd har ønskelista klar til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

TRØBBEL: Utenlandske vogntog har ved flere tilfeller fått problemer på glatt vinterføre.   Foto: Illustrasjonsfoto - Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

nyheter

I midten av januar gikk statsråden ut og lovet strakstiltak mot de mange dårlig skodde vogntogene som årlig siger over riksgrensen med varer som skal inn til landet eller for å hente gods som skal eksporteres ut til det utenlandske markedet.

Økt kontrollvirksomhet, særlig ved grenseovergangene for å hindre at vogntog med dårlige dekk kom over grensa, var strakstiltaket. Arbeid med å få EU/EØS-land til å kreve glattkjøring ved kjøreopplæringen samt innstramming av dekkrav av mer langsiktig art.

Flere tiltak

Vest-Finnmark regionråd registrerer at arbeidet er godt i gang fra regjeringens side, men mener ytterligere tiltak bør iverksettes så raskt som mulig, fremgår det av et brev sendt til statsråden. Her ber de blant annet om følgende:

  • Økt kontrollvirksomhet på permanent basis ved grensestasjonene
  • Flere stikkontroller langs norske veier
  • Vurdere etablering av arenaer for kontroll på norsk side av grenseovergangene
  • Starte et arbeid for å belyse hvilke typer tungtransportkjøretøy som egner seg best for kjøring på norske veier vinterstid
  • Se til at det er gode lønns- og arbeidsvilkår også for utenlandske sjåfører, herunder også med hensyn til kjøre- og hviletid

Uakseptabelt

Men ikke bare overfor utenlandske sjåfører bør noe gjøres, mener regionrådet:

– Vi har forståelse for at større grep innen forbedring av veistandard tar tid. Vi må likevel påpeke at veistandard og veivedlikehold av de nordnorske transportkorridorene i aller høyeste grad ofte er en medvirkende årsak til at ulykker finner sted. Her vil vi påpeke at framtidige investeringer hovedsaklig bør baseres på eksportverdien av det som transporteres ut, ikke bare på antall innbyggere.

Leder for Vest-Finnmark Regionråd Monica Nielsen mener situasjonen på veiene lengst mot nord er «uakseptabel».

– Det er svært viktig at de midlertidige grepene som er satt inn erstattes av permanente tiltak som bidrar til en tryggere ferdsel langs våre veier!