På vei inn i luksusfelle: Pris på skole økte fra 160 til 360 mill. kr

Konsulentselskapet WSP er sentral i byggingen av ny sentrumsskole i Alta, og i Båtsfjord, der prisen har doblet seg. 

STORSTUA: Båtsfjord skole i ferd med å gjøre det samme som Alta; kutte antall skoler og barnehage for et nytt stort bygg. Fullrenovering av eksisterende bygningsmasse estimert til 160 millioner kroner. Pris på ny skole 360 til 400 millioner kroner.  Foto: (Fotomontasje: Stein Halvorsen Arkitekter AS i samarbeid med Heggelund & Koxvold AS arkitekter)

nyheter

Nå er ikke skolen på fotomontasjen verken bygd eller igangsatt med Båtsfjord kommune som byggherre. Det ligger nemlig an til et politisk drama i kommunestyret når endelig vedtak om finansiering og igangsettelse skal behandles i februar.


Alta-entreprenør 21,3 mill. rimeligere, men tapte

Forskjellen var på over 20 millioner kroner, men Båtsfjord kommune gikk for det dyreste anbudet.

 

– Båtsfjord kommune er på full fart inn i luksusfellen. Håpet er at noen i Ap følger sin egen samvittighet og bryter med egen gruppe. Da får vi forhåpentlig en ny utredning av både behov og alternative løsninger. Per i dag har ikke Båtsfjord bærekraft til å takle en slik investering, sier gruppeleder for Høyre, Stein Kollstrøm.


– Ikke råd å gi skatterabatt

Senterpartiet plusser på eiendomskatteinntektene.

 

Alta-parallell?

Hvilken parallell har denne saken til Alta kommune? En ting er at alle tre entreprenører som ble prekvalifisert til å regne på oppdraget er hjemmehørende i Alta. Oppdraget gikk til PEAB Bjørn Bygg AS for over 200 millioner kroner. De to andre som leverte prospekt var Tecto AS og Harald Nilsen AS.

Det som kanskje er mer interessant er at det er konsulentfirmaet WSP, som har spesialisert seg på skolestruktur og skolebygg, som har vært helt sentral i prosessen og på mange måter premissgivende for valgt av anbudskonkurranse og ikke minst konsept. WSP har i dag en lignende rolle når Alta kommune skal realisere den kommende storskolen med kapasitet til 600 elever som skal bygges i Bossekop.

Det hører med til historien at Båtsfjord kommune startet med en utredning av en totalrenovering av to barnehager og to skoler. Prisen ble den gang estimert til 160 millioner kroner. Så ble et alternativ med å bygge et helt nytt og felles bygg for både barnehager og skoler lansert. Det ble estimert til samme pris; 160 millioner kroner.

I løpet av planleggingstiden har prisen steget til det dobbelte. Halve kommunestyret i Båtsfjord frykter at det ikke stopper der. Endelig prislapp, mener skeptikerne i kommunestyret kan ende på 400 millioner kroner.


– Vei i tunnel lagt død, men planfri overgang lever

Alta-ordfører har fått grønt lys for løsning med rundkjøring i Bossekop.

 

WSP sentral

Det er i fasen med en estimert pris på 160 millioner kroner  WSP gjør sin entré. WSP blir prosjektleder for utvikling, prosjektering og bygging av ny skole. Gjennom brukermedvirkning og ulike lokale prosesser blir det besluttet hva nyskolen skal inneholde. Det blir blant annet tatt inn lokaler til LOSA/videregående skole. Skolen er beregnet for 275 elever, inklusiv 25 elever for videregående skole. Fleksible løsninger skal gi plass til flerbruk og sambruk av andre funksjoner så som helsesøstertjeneste, PPT, bibliotek, kulturskole, frivillige organisasjoner og idrett.

– Denne løsningen skal gi gevinster på den samlede eiendomsøkonomien til Båtsfjord kommune, konkluderer ordfører Geir Knutsen (Ap).

I likhet med det som skjer i Alta vektlegger ordføreren stordriftsfordelen, og det å få sanert flere gamle bygg til fordel for ett nytt bygg.


– Hvor i alle dager tar dem slike tall fra?

Alta-rådmannen frustrert over at «fantasi-pris» på nyskolen.

 

– Båtsfjord kommune står nå fremfor et veivalg, ønsker vi å fornye bygningsmassen eller skal vi forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse. Våre skoler, barnehager og bibliotekbygget er bygd i perioden 1950-1970. Båtsfjord kommune har arbeidstakere og brukere som har vært ekstrem tålmodige med tanke på arbeidsmiljøet. Det er nå på tide at både de ansatte og brukerne skal få godkjente arbeidsforhold og framtidsriktige arbeidsplasser, sier Knutsen til Altaposten.

– Ikke en krone mer

Nok om ny-skolen i Båtsfjord som politikerne skal ta endelig avgjørelse i februar. I Alta sover  ikke rådmann Bjørn-Atle Hansen dårlig selv om skoleprosjektet i Båtsfjord med WSP sentralt, ifølge sentrale opposisjonspolitikere er  i ferd med å føre finnmarkskommunen inn i luksusfellen. Hansen ser ingen parallell i Alta.

– Det er snakk om skole både i Alta og Båtsfjord, men ikke sammenlignbar. Båtsfjord har lagt mange tilbud og aktiviteter i skolebygget, og det er ikke sammenlignbart med det vi skal bygge. Vi har en ramme på 400 millioner og går vi én krone over, må vi inn å kutte tilsvarende slik at vi holder rammen, sier Hansen.

Han garanterer at rammen på 400 millioner kroner er det vi skal kunne lese ut av kommende regnskap.

– Vi hadde senest sist uke møte med WSP. Ingenting tyder på at rammen vi har satt ikke er mulig å holde, er beskjeden fra rådmannen.

Den nye sentrumsskolen, som skal huse elevene fra dagens Komsa og Bossekop skole, skal bygges på skoletomta i Bossekop. Det betyr at det er avsatt 10 millioner kroner for å erstatte skøytebane og kunstgressbane til BUL. I tillegg skal det bygges en ny flerbrukshall. Den ligger også i rammen på 400 millioner kroner. Skolen vil være en 1-7 skole med plass til 600 elever – det vil si nærmere dobbelt så stor som «Storstua» som kan bli realisert i Båtsfjord.

– Vil ikke eksempelvis nødvendige trafikale endringer bety store ekstra kostnader?

– Ja, men vi har en romslig ramme. Bygningsmessig kostnader for hall og skole er satt til 280 millioner kroner. Så da er det fortsatt 120 millioner kroner igjen til å finne trafikale løsninger og eventuelt andre merkostnader.

– Mange gleder seg

I likhet med ordføreren i Båtsfjord er rådmannen i Alta glad for å kunne gi brukere og ansatte topp arbeidsforhold i nye lokaler.

– Forprosjektet for sentrumsskolen vil være ferdig i løpet av sommeren. Går alt som vi tenker skal skolen stå klar til bruk høsten 2022. Tilbakemeldingene fra ansatte på Komsa og Bossekop skole er at de gleder seg veldig til skolen er klar. Det blir en topp moderne skole, og i tillegg en flerbrukshall, som vil komme barn og unge i sentrum til gode.