Nå har de ansatte fått kursing

Alta kommune har satt i gang tiltak etter avvik under tilsyn hos barneavlastningen.

ALVORLIGE AVVIK: Sandfalltunet ble åpnet i juni 2017. Nå har Fylkesmannen i Finnmark påpekt flere alvorlige avvik etter tilsyn.   Foto: Astrid Krogh

nyheter

Første november ble ansatte ved barneavlastningen i Alta, Sandfalltunet, sendt på dagkurs i tegnspråklig kompetanse i regi av UNN/døvblindsenteret, skriver kommunen i en tilbakemelding til Fylkesmannen i Finnmark.