Alkohol og fyrverkeri kan bli en dyr cocktail

Er du uforsiktig med fyrverkeri kan du miste deler av forsikringen.

FYRVERKERI: Opptenning  Foto: Colourbox-Tryg Forsikring

nyheter

 • Hvert år forårsaker fyrverkeri alvorlige skader på personer, biler og bygninger. Dersom du er skyldig i fyrverkeri-brann eller skade etter uaktsomhet, kan det bli en dyr start på 2019.

  – Har du for eksempel medvirket til en fyrverkeri-brann av egen bolig kan erstatningen bli redusert med hundretusenvis av kroner, kanskje enda mer hvis du var beruset.  Det er graden av uaktsomhet som avgjør om du mister deler av forsikringen. En bolig er dyrt å bygge opp igjen, og det skal ikke store reduksjonen til i erstatningen før det blir mye penger ut av det. Det kan bli en
  dyr start på det nye året, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

  Branner for flere titalls millioner

  I fjor på nyttårsaften og 1. januar ble det registrert 184 branntilløp på bygninger og erstatningsbeløpet kom opp i over 58 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Noen av disse branntilløpene kategoriseres som enten antatt påsatt eller menneskelig feil.

  Derimot er antall personskader knyttet til bruk av fyrverkeri redusert. I fjor ble det registrert 43 personskader. Ni av disse var øyeskader, hvorav tre alvorlige.

  – Færre og færre blir skadet i forbindelse med fyrverkeri. Forbud mot pinneraketter samt økt fokus på sikkerheten i form av blant annet beskyttelsesbriller er en av hovedårsakene. Det er ingen tvil om at folk er blitt langt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller enn før, sier han.

  Vær edru når du fyrer opp monsterbatteriet

  De fleste personskadene skjer når folk tenner fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand.

  – Kombinasjonen med alkohol og fyrverkeri er svært farlig. Dette tror jeg de fleste vet, men likevel ser vi hvert eneste år et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig rundt brann og personskader. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader dersom alkohol ikke var inne i bildet.  Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du absolutt være edru, sier Brandeggen.

  Skadene trenger ikke å være selvforskyldte, men det er likevel mye du selv kan gjøre for å unngå at du eller andre rammes av en skade eller ulykke.

  Menn blir oftest skadd

  Det er særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen i fjor førte til 56 registrerte ulykker hvor 43 personer ble skadd. 58 prosent av disse var menn, viser tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Flest tilfeller ble rapportert i Hordaland og Østfold.

  Tendensen viser at andelen skadede personer over 30 år øker.

  I fjor fikk ni personer øyeskader. Ingen av de brukte beskyttelsesbriller. Etter
  nyttårsfeiringen i fjor ble det totalt meldt inn 43 personskader på fingre,
  ansikt, hørsel og øyne. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste åtte
  årene er menn.

  Ti av de som fikk personskade i fjor var under 18 år, til tross for at det er 18
  års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri.

  Slik får du en trygg nyttårsfeiring:


  Ha nok beskyttelsesbriller til alle og se til at alle bruker de.
 • Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute.
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
 • Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
 • Hold god avstand fra oppskytingen.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.
 • Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Som regel er det
  forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02.
  Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å
  rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen kan skade
  seg på de i ettertid.