Helse Nord: nytt sykehus i Hammerfest kan bli utsatt

Helseforetaket sliter med å nå budsjettet. Det kan få store konsekvenser for Hammerfest og Narvik sykehus.

KAN BLI UTSATT: Grunnet et trangt 2018-resultat – der Finnmarkssykehuset selv bidrar med minus i sine regnskaper – er det en mulighet for at både nye Narvik og nye Hammerfest sykehus (bildet) blir utsatt. Hilde Rolandsen i Helse Nord sier foretaket har vært bekymret for den økonomiske situasjonen siden i mai i år.  Foto: Finnmarkssykehuset / Helse Nord

nyheter

I en nettartikkel på egne hjemmesider omtaler Helse Nord hvordan foretaket sliter med å nå budsjettmålene.