Enige om å redde skolebibliotekene

Fylkesutvalgets posisjonspartier har gått sammen.

Posisjonspartiene Ap, SV og KrF har fredet skolebibliotekene i sin nåværende form.  Foto: Bjørn Hildonen

nyheter

– Posisjon med AP, SV og KrF har i budsjett forhandlingene for 2019 blitt enige om å ivareta skolebibliotekene som de er i dag, skriver de i en pressemelding.

Administrasjonen i Finnmark fylkeskommune har foreslått å endre skolebibliotekene, for å oppnå en besparelse på over 2 millioner kroner.


Omstillingsprosjektet – nye måter å løse tjenester

Opplæringssjef Margunn Blix i Finnmark fylkeskommune tar til motmæle om skolebibliotekene.


Posisjonspartiene skiver videre i forbindelse med dagens behandling i fylkestinget:

– Posisjon ønsker ikke den digitaleutviklingen med «fjernstyrte» bibliotek og ser viktigheten med dagen form å drifte bibliotekene på en pedagogisk forsvarlig måte. Innkjøp av litteratur er basert på den kunnskapen bibliotekarer har om skolens undervisning og egenart, kunnskap som man kun kan få gjennom nær kontakt med elevene. Posisjon legger også merke til at det har kommet en ny kulturmelding som vektlegger bibliotekene viktighet i Norge.


Rett bok til rett elev

– Jeg må klype meg i armen for å kunne tro på at det som skildres i prosjektet faktisk er sant, skriver Astrid Heimen.

 

Skal markere sin motstand mot kutt i skolebiblioteket

I forkant av den politiske behandlingen blir det markering på fylkeshuset.