Altaværinger støtter bompenge-nei i Hammerfest

Kan stridsøksen mellom byene begraves?

SIER NEI: Det tikker stadig inn signaturer for opprop mot bompenger i Hammerfest.  Foto: Fotomontasje Altaposten

nyheter

I skrivende stund er det 144 altaværinger av totalt 1159 som har skrevet under på oppropet mot bompenger på rRksvei 94. En av de som nå forsøker å forene Alta og Hammerfest, i det hun mener er en felles interesse, er Kjersti Sollien Iversen. I et innlegg på oppslagstavla i Alta på Facebook ber hun nå altaværingene mobilisere.