Nå må du bo i Norge for å få fiske på isen i Finnmark

På grunn av blant annet trengsel og forsøpling vil Fefo begrense isfisket på våren.

Isfiske  Foto: Arkivfoto/Johan Mathis Gaup

nyheter

FeFo innfører bostedskrav i Norge for fiske i perioden 15. mars – 15. juni, skriver Fefo i en pressemelding.

– Innlandsfisket på Finnmarkseiendommen engasjerer mange, og FeFo skal forvalte til beste for innbyggerne i fylket. Med dette vedtaket tar FeFo hensyn til et mangeårig krav fra fylkets befolkning og begrenser utlendingers innlandsfiske i tre måneder om våren. Innbyggere i Finnmark skal ha fortrinnsrett, og dette er et målrettet tiltak for en periode med mye trafikk på fylkets fiskevann. Tilsvarende bostedskrav finnes i dag for jakt og fiske på statsgrunn og statsallmenninger i Sør-Norge. FeFo viderefører samtidig adgangen til innlandsfiske for landets innbyggere utenfor Finnmark, understreker Máret Guhttor, styreleder i Fefo.

Trengsel og forsøpling

I første halvdel av 2018 gjennomførte FeFo høring på innføring av 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen.

Høringsuttalelsene viser at adgang til isfiske har ført til økt trengsel på populære fjellvann med utfordringer knyttet til både motorisert ferdsel, parkering, telting og forsøpling.

Dispensasjon kan gis, fortrinnsvis til lokalt reiseliv.

Endringene implementeres i gjeldende retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen.