Fylkeskommunen innstiller forhandlinger om fergerutene til Årøya

Det gjør de fordi EUs kontrollorgan ESA undersøker mulig brudd på konkurransereglene for fergesambandet til Årøya.

SKYTESKIVE: Sambandet over Årøysundet er i søkelyset fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, der de ønsker svar på kontraktene i sambandet og hvorfor ikke Boreal, som vant anbudet i 2013 trafikkerer sambandet.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Finnmark fylkeskommune har som følge av dette innstilt forhandlingene om ny kontrakt med fergeselskapet Altafjord Oppdrett AS om dette rutesambandet. Fylkeskommunen har også søkt juridisk bistand som rådgivning for videre oppfølging,  forteller Per Bjørn Holm-Varsi.