– Vi vil avverge en miljøkatastrofe som vil utslette reindriften

Reinbeitedistrikt 22 vil stoppe gruveprosjektet til Nussir.

ØDELEGGER ALT LIV? Per Johnny A Skum som er leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, ønsker å få departementet til å stanse gruvesøknaden fra Nussir ASA.  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Det er lederen i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Per Johnny A. Skum som i morgen vil forsøke å få departementet til å glemme planene om gruvedrift i Kvalsund.