Åpner for skoledebatt

...men Ulf Ballo (Ap) mener regionreformen må avklares før man tar strukturdebatten for videregående.

UENIGE: Ulf Ballo (Ap, t.v) er ikke klar til å ta noen skoledebatt ennå, Jo Inge Hesjevik (H) mener på sin side at debatten er overmoden.   Foto: Bjørn Hildonen

nyheter

Det er blitt en årviss, støyete øvelse når klasseressursene på videregående skole skal omfordeles. Grunnet stramme økonomiske rammer er det ikke rom for å både gi tilbud der det er flest søkere, og samtidig opprettholde et «godt nok» tilbud ved de mindre skolene.