Naimak har null kroner til vei i Alta by

Regionveisjefen venter på at Alta kommune skal signalisere hvilken løsning de ønsker på sine veiutfordringer.

KLAR TALE: Regionveisjef Torbjørn Naimak sier at det ikke er noen automatikk at Statens vegvesen vil legge inn innsiggelse mot verken Skoddevarre eller andre større bolig- og næringsfelt dersom avlastningsveien ikke realiseres.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Regionveisjef Torbjørn Naimak ga klar beskjed da Altaposten snakket med han tidligere i høst; utspillet som kan løse Altas veiutfordringer ligger hos kommunestyret, og han har ikke til hensikt å blande seg inn i den politiske debatten i Alta.


– Må ta upopulær avgjørelse for å sikre vekst og utvikling

SVs Otto Aas hevder Altas politikere vraker utvikling på grunn av feighet.

 

– Per i dag er det null kroner i NTP, verken penger til avslastningsveien eller til punktutbedringer på E6 gjennom Alta by. Jeg har registrert utspill fra sentrale politikere i Alta om å legge avlastningsveien død, og at de i stedet vil satse på punktutbedringer av E6, sa Naimak.

– Hva er din reaksjon?

  – Først av alt så krever også punktutbedringer en jobb fra Alta kommune mot veimyndighetene. Ikke minst dersom kommunen forutsetter at Staten skal ta hovedvekten av regninga. Når det gjelder avlastningsveien handler den om Altas vekst. Innbyggerne i Alta merker over tid en voksende køproblematikk, noe som handler om Altas vekst. Den må først og fremst Altas politikere ta hensyn til i sin samfunnsplanlegging.

– Du er oppfattet som at store statlige investeringer i vei inne i Alta by handler om bompenger?

– Jeg har sagt hva som er praksis i Norge, og at vi nå har, eller vil få, store bompengeprosjekt rundt de store nordnorske byene i Nordland, Troms og Finnmark.


– Gratulerer, Finnmark!

– Prosjektet heter Alta vest, men er altså et prosjekt for hele Finnmark, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.

 

– Vil vegmyndighetene gå inn med restriksjoner på eksempelvis boligfelt og næringsareal uten vedtak om avlastningsvei?

  – Jeg skal ikke foreta noen saksbehandling her og nå. Når vi får konkrete prosjekt på vårt bord skal vi se på problemstillingene. Det er helt klart at det ligger noen utfordringer, men disse problemstillingene vil vi måtte ta når de konkret foreligger, sa altså regionveisjef Torbjørn Naiak til Altaposten tidligere i  høst.