Får mentorhjelp fra næringslivstoppene

Handelshøgskolen henter bistand fra lokale profiler i ny satsing.

STARTKLARE: Institutleder Jørund Greibrokk og førsteamanuensis i ledelse Line Mathisen ser fram til å få hjelp fra Bjørnar Bull (Arges) samt de fire andre mentorene på bildet bak – Kristian Amundsen (ENI Norge, oppe t.v), Bjørn Tore Hagberg (SmartDok), Lone Hegg (Kreativ Industri) og Are Smuk Figved (Finnmark Rein).  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Torsdag ettermiddag møtte representanter fra Handelshøgskolen UiT tre av de fem mentorene som har sagt seg villige til å bidra til å øke undervisningskvaliteten ved deres studier.