– Vi trenger hoder i alle varianter og særlig de som skal bygge landet

Lite har endret seg, yrkesfagene står fortsatt sterkt i Alta.

TENGER ALLE: Studierektor for yrkesfag i Alta Jon Vidar Bull sier samfunnet trenger alle; både akademikerne og yrkesfagarbeiderne.   Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Alta opplevde i år, som tidligere, gode søkertall, forteller studierektor for yrkesfag i Alta Jon Vidar Bull. Han forteller at de fyller opp de fleste tilbudene, men opplever litt utfordringer på restaurant- og matfag.