Inviterer Andreas til å dyrke under kraftlinjene: – Dette betyr mye for meg

Når skogen må vike for 420 kV-linja, åpner muligheten seg for bonde Andreas Mathilassi.

Bonde Andreas Mathilassi.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Etter initiativ fra Alta kommune har Statnett valgt å gi tidenes gave til Alta-bonden. Han får ta løs med fresen, og dyrke opp nesten 200 mål på Skillemoen.