Kjøper ny hurtigbåt

– Får bedre kapasitet.

BÅTKJØP: Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.  Foto: Maria. B. Mietinen

nyheter

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel  i Finnmark fylkeskommune har vedtatt innkjøp av ny hurtigbåt. Den skal bøte på manglende reservekapasitet på flere strekninger.                                                                                                                                              

– Dette er en god sak for innbyggerne som er avhengige av båttransport daglig. Ved å kjøpe inn en ny hurtigbåt vil man få en bedre kapasitet på flere av hurtigbåtstrekningene våre.  En hurtigbåt vil fortsatt sikre en god beredskap i områdene med veiløse samfunn, heter det i en pressemelding fra hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken

De skal vurdere å kjøpe inn og eie båten selv.

– Ved å eie båten sikrer vi at båten blir værende i Finnmark ved framtidige anbud. Det gir også en trygghet for lokalbefolkninga at båten blir værende i Finnmark. Er det rimeligere, er det også bare positivt, avslutter Bakken.