– Vær raus med andre og deg selv

– I løpet av livet vil så mange som halvparten av oss oppleve alvorlige psykiske problemer.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

nyheter

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

Målet med dagen i dag er å skape åpenhet og bevissthet rundt psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. I 2018 er temaet VÆR RAUS. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Raushet handler om å gi noe uten og forvente å få noe tilbake, være generøs og by på seg selv. Som medmenneske er det viktig å kunne gi ulikheter plass i fellesskapet og i samfunnet. Et raust samfunn styrker oss alle, raushet smitter.

Like viktig som å være raus med andre, er det å være raus med seg selv. Når vi er ute og flyr hører vi alltid fra kabinpersonalet at vi skal ta på vår egen maske før vi hjelper andre. Slik kan vi også tenke om egenomsorg, vi er der best for andre når vi tar vare på oss selv.

Alle har en psykisk helse

Hver enkelt av oss har en psykisk helse. For å kunne finne den trygge forankringen i livet, som vi alle trenger, må vi være bevisste på å ivareta egen psykiske helse. Tall fra folkehelseinstituttet viser at i løpet av livet vil så mange som halvparten av oss oppleve alvorlige psykiske problemer. Å styrke den psykiske helsen gjør at man er bedre rustet til å møte livets utfordringer.

I dagens samfunn opplever vi et press om å prestere og være best på mange områder, både på jobb og i det private. Hvis vi i denne sammenheng ikke kan godta egne styrker og svakheter, vil dette over tid kunne føre til stress, angst og depresjon. Raushet er derfor viktigere nå enn noen gang. Vi må akseptere at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Kilde: www.verdensdagen.no

Hva kan du gjøre selv?

For å ta vare på din egen psykiske helse er det mange små, enkle tiltak du kan gjøre i hverdagen som til sammen utgjør en stor forskjell.

– Skriv ned en positiv hendelse med dagen som har gått og reflekter over denne. La denne hendelsen bli det siste du tenker på før du sovner og det første du tenker på neste dag. Husk at det kun er du som setter grensen for hva som påvirker deg enten negativt eller positivt i hverdagen. Fokuser mer på det du får til enn hva du ikke får til

– Hverdagen fylles ofte opp med «må-oppgaver», derfor er det viktig å ta seg tid til å øke antallet hyggelige aktiviteter hver dag. Sett deg som mål å gjøre en lystbetont aktivitet for deg selv hver dag

– Gi uttrykk hva du trenger for at du skal ha det bra. På denne måten spiller du de rundt deg god, og det blir derfor enklere for dem å kunne hjelpe. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for å finne egne ressurser til å håndtere utfordringene

– Tillat deg selv og andre å feile, vær raus mot de rundt deg

Å søke støtte eller hjelp hos andre er ingen tegn på svakhet, det er et tegn på styrke. Du bestemmer deg da for å bruke positive ressurser i deg til å gjøre noe med egen situasjon. Frisklivssentralen i Alta arrangerer blant annet KiD-kurs, et gruppebasert kurs med fokus på teknikker for å håndtere tyngre perioder i livet.