Samtlige tjæremiler gravd ut i Nord-Norge, er utgravd i Alta kommune

En ny ble gravd ut denne uken.

– Vi nærmer oss de nederste lagene, sier arkeologene Janne Oppvang og Anja Roth Niemi.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Torv og trær skjulte tjæremila, men ble mandag og tirsdag denne uken flådd vekk av innleid gravemaskin.