Pilene peker rett vei for Nornett

Omsatte for 55 millioner kroner i 2017.

ANSIKT OG STEMMER: Her er daglig leder Roger Strømeng (t.v.) sammen med Mailin Ellingsen, Joakim Konradsen og lederen for kundesenteret Truls Are Ratkje ved inngangen til Nornetts lokaler i Hemis-bygget i Bossekop, der Aune Sport tidligere holdt til. Mailin, Joakim og Truls Are betjener rundt 1.000 telefonsamtaler månedlig i tillegg til å yte kundeservice på e-post.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

En gang var det kabel-tv det gikk i. Den tiden er nå historie. Hva holder egentlig Nornett på med nå?

– Vi bygger og drifter nye fiberanlegg, som igjen gjør at vi kan levere bredbånd- og TV-tjenester til det private marked, i tillegg til bedriftsmarkedet. Og kanskje viktigst av alt, vi vedlikeholder nettet og kundemassen vi allerede har. I denne bransjen er det mange om beinet, men vi er en av få som gjør alt i verdikjeden. Det er mange som kun er entreprenører, bare drifter nett eller bare selger tilgang til internett og TV-løsninger. Vi har kundesenter, salgsavdeling, IT-avdeling og teknisk avdeling i Alta. Vår IT-leder har kontor på Rognan, og vi har en montøravdeling i Kirkenes med 5 ansatte. Alle disse sørger for drift og utvikling av våre nett, i tillegg til planlegging av nye, sier daglig leder Roger Strømeng.

Treffer blink

Strømeng er tidligere bilselger, og karasjokmannen som nå leder Nornett i Alta har ansvaret for 11 ulike nett i hele Nord-Norge. Selskapet har totalt 34 ansatte og to avdelinger i Finnmark. En større stab av IT-medarbeidere og teknikere med bakgrunn fra Televerket, Telenor, Bravida og Relacom er nå ansatte hos Nornett og sørger for signaler på fjernsynsapparater, nettbrett, PC-er og telefoner. Roger som er aktiv skytter kan synes å ha truffet nokså nært blinken når han sammen med de ansatte går inn i framtidas dataalder godt skodd med flinke fagfolk. I tillegg har han med seg godt grunnlag fra hjembygda.– Jeg er sønn av knivsmeden i Karasjok, og er med i styret for knivsmia. Det er nok en fordel for meg å ha bakgrunn fra en familiebedrift, hvor kultur- og familiearven står svært sterkt. Jeg begynte hos Nornett som salgssjef for privatmarkedet i februar 2015, for så å bli daglig leder for bedriften i januar 2017. Jobben som daglig leder for bedriften hadde jeg nok ikke sagt ja til om det ikke var for at Bent Håvard Romsdal sa ja til å være med på laget som økonomisjef. Tilliten fra avdelingslederne i bedriften var også en svært viktig faktor. Det er mange kunder å ta vare på, en betydelig stab med ansatte og en ikke ubetydelig omsetning. I 2017 var den på 55,5 millioner kroner. Litt spesielt hos oss er det at gründerne av selskapet jobber i ulike stillinger i bedriften, men ikke som ledere, sier Roger Strømeng.

Store områder

Nornett eier og drifter fiber- og kabelnett i Fauske, Rognan, Svolvær og Kabelvåg i Nordland. IT-sjefen i Nornett har arbeidssted på Rognan. Lenger nord eier og drifter selskapet et nett på Setermoen, der Strømeng karakteriserer kunden som stor.

– Vi fleiper med at det er AS Norge som er kunden vår der, for vi har Forsvaret som kunde, og det nettet drifter vi fra Alta.

IT-avdelingen i selskapet har ansvaret for alt som skal driftes og oppdateres på programmer, kapasitet og dataforsyning. Ute i felten har selskapet montører som løser mange oppgaver i stolper og grøfter når det oppstår feil, skal gjøres oppgraderinger og når det skal leveres nytt.

LEDNINGER: Viggo Severinsen forklarer hvordan datastrømmen kommer inn i huset og blir fordelt på de mange nettene som styres fra Alta.  Foto: Magne Kveseth

– Så har vi nett i Lakselv, hvor vi har gjort en hel del på oppgradering av eksisterende infrastruktur, i tillegg til nye fibertraseer i sentrum av Lakselv. Blant annet har Porsanger kommune valgt oss som leverandør til sine lokasjoner. Når det gjelder utviklingen på Garnisonen i Porsanger, så har vi store forventninger til at det kan komme ringvirkninger som følge av satsingen på Forsvaret i Porsanger igjen. Med vår posisjon i Lakselv vil vi selvfølgelig se frem til en eventuell konkurranse med andre, forteller daglig leder.

– I 2017 ferdigstilte vi et helt nytt fibernett i Kjøllefjord. Der hadde vi først bare TV, men nå leverer vi også bredbåndstjenester til folket, kommunen og bedrifter. I forkant av utbyggingen satte vi oss som mål om at utbyggingen kunne starte straks 200 kontrakter var i havn. Av et potensial på litt i overkant av 400, signerte vi 230. En kjempejobb av organisasjonen, i tillegg til en utrolig innsats av Kjøllefjords befolkning gjorde at utbyggingen kunne gjennomføres. Vi har tidligere bygd ut fiber mellom Vadsø og Vardø. Vi eier og drifter også nett på begge steder, mens våre største nett er i Alta og i Kirkenes. Også i øst har vi Forsvaret som kunde. Vi leverer tjenester til Garnisonen i Sør-Varanger, GSV.

ØKONOMI, REGNSKAP OG IT: Marita Thomassen (t.h) og Linn Anett Andersen bestyrer økonomiavdelingen i selskapet.  Foto: Mange Kveseth

Også for andre

Nornett kan bygge ut egne nett eller bygge for andre. Et eksempel er på Skaidi, hvor Nornett har stått for nettutbygging for Hammerfest Energi.

– Det kan vi gjøre fordi vi også driver entreprenørvirksomhet, og har lyktes med det. Vi prøver også å initiere til samarbeid med andre aktører i bransjen når det skal graves eller bygges boliger i byggefelt i nye områder. Per i dag deler vi som oftest kostnadene i en fellesgrøft i nye områder, men legger ned hver våre rør og kabler. Man burde fått til en løsning hvor man sørger for såpass mye kapasitet ledig at aktørene kan kjøpe seg tilgang hos hverandre, i stedet for at vi skal grave nye grøfter og legge kablene ved siden av hverandre, sier Strømeng.

Selskapet har som nevnt egne dedikerte selgere både for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Et kundesenter bemannet med fem personer betjener rundt 1.000 telefonsamtaler månedlig, i tillegg til henvendelser per post, mail og sosiale media.

– Når det gjelder bedriftsmarkedet så er det selskapene Broadnet og TDC som er de store aktørene. Innkjøpene i dag foregår for det meste gjennom kjedeavtaler, og ikke lenger gjennom den enkelte butikk. Vi erfarer at Broadnet og TDC svært ofte har oss som foretrukket partner for dem – og det er vi selvfølgelig stolte over og glade for, kommenterer Strømeng.

ØKONOMISJEFEN: Bent Håvard Romsdal (t.v) er selskapets økonomisjef med lang fartstid i Nornett som tidligere daglig leder. Her sammen med Roger Strømeng.  Foto: Magne Kveseth

Mye nytt

Han ser helt klart forskjellen på Nornett i dag og den gang det ble driftet som et kabel-TV-selskap.

– Vi har vært nødt til å følge utviklingen, og jobber daglig med å være i forkant. Målrettet og bevisst jobbing, i tillegg til en fantastisk yrkesstolthet blant de ansatte har sørget for en dreining fra et kabel-TV-selskap til et bredbåndsselskap.

Strømeng nevner spesielt utfordringen rundt trådløse nettverk.

– Her så vi at ingen turte å ta ansvar for det trådløse nettet i hjemmene til folk. Vi brukte mye tid, penger og ressurser på det vi i dag stolt kaller «Premium Wifi» For oss har dette blitt en suksesshistorie, og våre kunder er supre ambassadører ved å spre det glade budskap. Det er ikke kun den hvite boksen/routeren på bordet som gjør at vi kan gå ut med et slikt produktnavn, men her er det folkene i bedriften som har størst betydning. Dette har vi fått til takket være yrkesstolthet, produktkunnskap, godt spedd på med høy kompetanse. Når det så gjelder våre TV-tjenester, så er det Telenor og Canal Digital som virkelig følger med i timen, og sørger for at vi kan levere det beste TV-produktet på markedet i dag. Dette, i tillegg til alt det andre vi holder på med, sørger for at pila også peker oppover i 2018.