Går for Bossekop-skole med én stemmes overvekt

Det blir ny storskole i sentrum lokalisert til Bossekop.

SKROTER KOMSA: Det blir ingen storskole i Komsa, slik det lenge lå an til. Posisjonen går for Bossekop-alternativet.  Foto: Verte

nyheter

Det er klart etter at posisjonspartiene har hatt gruppemøte i forkant av dagens kommunestyremøte. Altaposten har flere kilder i ulike parti i ordførergruppa fått bekrefet at «makta rår», det vil si at Ap har fått gjennomslag for at hele posisjonsgruppa stemmer for ny sentrumsskole lokalisert til Bossekop.

– Vi er vel enige, medgir gruppeleder Ole Steinar Østlyngen (Ap) minuttene før kommunestyret formelt settes.

Det store spørsmålet har vært hvordan SV, KrF, MDG og uavhengig representant ville stille seg til at det største posisjonspartiet, Ap, skulle avgjøre lokaliseringen til fordel for Bossekop. Både SV og KrF har vært klare på Komsa, det samme har MDG tidligere vært. Nå vil posisjonsgruppa stemme samlet for Bossekop.

I kommunestyret er skepsisen stor med tanke på å bruke 400 millioner kroner på en ny storskole. Det vil si 27 millioner årlig i kapitaltkostnader. For å kunne dekke opp for kapitalkostnadene er skole/barnehage satt til å omstille, det vil si kutte utgiftsbudsjettene med 25 til 34 millioner kroner.

– Dropper vi nyskolen frigjør vi 25 millioner, nesten hele kuttemålet for oppvekst. Rett nok må vi gjøre noen trinnvise investeringer både i Komsa og Bossekop skole for at de skal kunne fungere dersom storskolen ikke bygges, men det er snakk om svært lave investeringer i forhold til en ny skole, sier Senterpartiets Jan Martin Rishaug.

Han er sterk motstander av den nye sentraumsskolen. I kommunestyret får han støtte av Frp, Venstre og Kystpartiet.

– Dersom kommunestyret hadde vært fristilt og representantene kunne stemt i lokaliseringsvalg ut fra egen overbevisning, hadde det vært flertall for en ny storskole lokalisert til Komsa, påpeker en sentral politiker i ordførergruppa.

Fra kommunestyrets talerstol la Ap-Østlyngen fram forslaget om å legge ned Komsa og bygge nytt og stort i Bossekop.

Posisjonens forslag er å:

  • Bygge ny sentrumsskole med flerbrukshall i Bossekop
  • Starte opp konseptprosjekt for valgt lokalisering

En forutsetning som stilles er at de trafikale utfordringene med E6 forbi skolen løses. Her må Statens vegvesen på banen.

Én stemmes overvekt

Under voteringen ble Aps, MDG, SV, KRF og uavhengig representant sitt forslag vedtatt mot 17 stemmer.