Kun én ting gjenstår før Fefo og kommunen er enige om Skillemoen

Årelang krangel næmer seg slutten. Men fortsatt kan én ting velte avtalen.

LITEN TUE KAN VELTE STORT INDUSTRIOMRÅDE: Alta kommune krever store summer i eiendomsskatt fra Fefo som følge av at området på Skillemoen er ferdigregulert. Denne må bort før Fefo vil slippe kommunen inn. 

nyheter

Til det kommende styremøtet i Finnmarkseiendommen har direktør Jan Olli bedt styret gi sin aksept til en fire siders avtale med Alta kommune rundt Skillemoen industriområde.