– Stortingets rovdyrforlik må følges opp

– På vegne av kommunene i Finnmark oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Finnmark står ovenfor.

BER STATSMINISTEREN ENGASJERE SEG: Ordførerne i Finnmark støtter opp om rovvilt-opprop. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Arne Hauge

nyheter

Tidligere i høst kom et samlet rovvilt-opprop fra ordførere i Hedmark, Oppland, Nordland og Trøndelag. Et opprop som ber statsminister Erna Solberg (H) engasjere seg og sørge for at rovviltforliket følges opp slik det er vedtatt.

Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp og taler hele Finnmarks sak.


Dette er rovdyrforliket

Kilde: NTB.

  • Samtlige partier på Stortinget inngikk i juni 2011 et forlik om norsk rovdyrpolitikk. Forliket var en revisjon av forliket fra 2004, da Senterpartiet og Fremskrittspartiet sto utenfor.
  • Forliket legger vekt på en sterkere lokal styring hos regionale rovdyrnemnder og utvidet nødvergerett. Forliket reduserte bestandsmålet for bjørn fra 15 til 13 årlige ynglinger, men beholdt bestandsmålene for gaupe og jerv.
  • Spørsmålet om det langsiktige bestandsmålet for ulv ble utsatt og først i 2016 ble Ap, Høyre, Frp og KrF enige om et bestandsmål for ulv på fire-seks ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5.
  • MDG, Venstre og SV står utenfor avtalen. Heller ikke Senterpartiet inngikk forliket, med helt andre begrunnelser enn de tre øvrige partiene.

– Finnmark Bondelag er svært glad for at alle ordførerne i Finnmark slutter seg opp om oppropet, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen i en pressemelding.

Hun mener at når Stortinget går sammen om et rovdyrforlik som sier at både beitedyr og rovdyr skal kunne leve i Norge, så må bondelaget kunne forvente at administrasjonen som er satt til å forvalte våre rovdyr følger dette opp.

– Det vi opplever i dag er trenering og unnasluntring av Stortingets vilje der konsekvensen er nedleggelse av beitenæringene i en stadig større randsone til rovdyrprioriterte områder. Vi ber Statsministeren ta grep og sikre oppfølging av rovdyrforliket fra Stortinget. Det vil være god distriktspolitikk det, sier fylkeslederen.

Brevet som er signert av ordførerne i Finnmark kan du lese i sin helhet nederst i saken.


Naturvernforbundet ut mot ordførere som kritiserer rovdyrforvaltningen

Naturvernforbundet mener de mange ordførerne som protesterer mot rovdyrforvaltningen, ikke har forstått stortingsforliket riktig, ifølge Nationen.Regjeringen kaller inn til møte etter misnøye med rovdyrforvaltningen

Regjeringen kaller inn til møte etter at 150 ordførere skrev brev til statsministeren der de erklærer sin misnøye med rovdyrforvaltningen.

 

«På vegne av samtlige 19 kommunene i Finnmark, oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Finnmark står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! Beitenæringen i Finnmark har opplevd stort rovvilttrykk og store skader år etter år. Det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

Over de senere år så har beitenæringa i Finnmark opplevd store tap til våre store rovdyr. Gaupa og jerven forvolder store skader på rein gjennom hele året og på sau i sommerhalvåret. Ørn blir en stadig større skadevolder og påfører beitenæringa store tap, og da spesielt på våren. Bjørnen medfører stadig tap for beitenæringa og spesielt for sauenæringa kan tapene bli betydelig. Til tross for at det blir gitt fellingstillatelse mangler Staten et effektivt virkemiddelapparat for å ta ut skadedyrene.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

I det siste så opplever vi manglende kvoter på lisensjakta på bjørn og gaupe i Finnmark. Spesielt på bjørn så skyldes dette ikke en for liten bjørnebestand, men rett og slett manglende registrering av de som er der. På jerv er bestanden i Finnmark betydelig større enn rovdyrforliket har fastsatt at den skal være, men manglende uttak holder bestanden oppe. Dette er med på å spenne ben under rovdyrforliket som er gjennomført i Stortinget.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

Det er også viktig å presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Finnmark oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Finnmark står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp.»