Sikret seg hus i sentrum for drøyt 4,7 millioner

Her finner du alle eiendomsoverdragelser for august.

Frikirka fikk drøyt 4,7 millioner for boligen på nabotomta i Valhallveien. Kjøpere er Anita og Bjørn Hugo Johnsen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Omsetning av eiendommer i Alta kommune