– Vi blir glade hvis en av dere kommer

Dersom foreldrene spiller på lag med skolen og barnehagen, vil flere barn få en bedre hverdag.

INVITERER FORELDRENE: Barnehagefaglig ansvarlig i Alta kommune, Nina Sørensen, leder i RSK Vest-Finnmark, Ingeborg Opgård Hågensen og skolefaglig ansvarlig Tove Knudsen håper så mange som mulig setter av en time onsdag ettermiddag for barnas beste.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

Det tror Alta kommune som inviterer til felles foreldremøte onsdag 29.august. Denne gangen er teamet hvilken rolle vi voksne har for at alle barn skal ha det godt, trives og oppleve vennskap og inkludering. 

–  I kommunen har vi fokus på de voksnes rolle for barn og unges leke- og læringsmiljø og i den forbindelse vil alle ansatte i skole og barnehage, samt barnevern, PPT og tiltaksteamet får kursing neste uke. I forlengelsen av det inviterer vi også foreldre til å få vite mer om deres rolle i dette viktige arbeidet, sier Tove Knudsen, som er skolefaglig ansvarlig i Alta kommune.

Lett å forstå

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger er foredragsholder, og får de beste skussmål fra Ingeborg Opgård Hågensen i RSK Vest-Finnmark.

– Roland er veldig anerkjent. Han er veldig lett å forstå og god å lytte til. Dette blir en viktig time som jeg håper foreldrene tar seg tid til, sier hun om møtet som foregår i Alta kultursal mellom klokken 17 og 18 onsdag. 

Prater samme språk

Nina Sørensen, barnehagefaglig ansvarlig i kommunen, understreker at uten foreldrenes innsats kommer skole og barnehage til kort.

– Da vi begynte med vår kvalitetsutviklingsplan erkjente vi at vi må ha foreldrene med på laget for å lykkes. Det at man har det samme fokuset på viktige tema hjemme som i skolen og i barnehagen er viktig for barnet. Det at de kjenner igjen den samme måten å agere på, at man bruker de samme begrepene hjemme som på skolen og så videre. I fjor hadde vi Stine Sofie-stiftelsen i Alta og tilbakemeldingene fra foreldrene var at de syntes det var veldig nyttig, sier hun.

– Hvor viktig er det at begge foreldrene kommer?

– Vi blir glad hvis en av dere kommer, men hvis begge kommer, så har du en samtalepartner å diskutere ditt unike barn med. Det å sette seg ned i sofaen en fredagskveld, i fredstid, og reflektere litt er kjempenyttig. Det trenger ikke gjøres så vanskelig, men det å bruke litt tid på ulike tema uten å angripe hverandre, men heller undres ilag, er kjempeviktig, sier Sørense

Gå i seg selv

Hågensen i RSK Vest-Finnmark gir en smakebit på hva foreldrene kan forvente å få servert kommende onsdag:

– Han vil snakke om foreldrederollen og hvor viktig den er når det gjelder inkludering og vennskap. Og da ikke bare mine unger. Alle vi foreldre og voksne har ansvar for å forbygge mobbing og å prøve å løfte alle barns selvbilde. Kommer det en unge og banker på døra, og jeg tenker: «å nei, jeg vil ikke at min unge skal være ilag med han», så må jeg kanskje gå noen runder med meg selv, sier RSK-lederen og føyer til at Roland og vil snakke om hvordan vi er mot hverandre, samt om grensesetting. 

Skal tas på alvor

I læreplanens paragraf 9A heter det nå at det er barns opplevelse av om de blir mobbet, som skal føre til at skolen iverksetter tiltak. På spørsmål til skolefagansvarlig Knudsen om det er mulig for lærerne å imøtekomme dette på en god nok måte svarer hun:

– Ja, de må møte det. Det er de voksnes jobb å ta barnet på alvor når det kommer og forteller at det ikke har det bra. Og for å klare det er det viktig at vi har alle voksne med på laget.