Har gitt råd til 450

450 personer har fått tips og råd fra karrieresenteret.

BLIR PERMANENT: Karriereveilederne Alf Roger Storhaug og Trine Nordeide (t.h) i Alta har hatt nok å gjøre. På bildet er fra et besøk fra direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.  Foto: Espen Brynsrud

nyheter

Prosjektet Karriere Finnmark ble åpnet i 2016 og har avdelingskontor i henholdsvis Alta og Vadsø. Det var et treårig spleiselag mellom fylkeskommunen og NAV Finnmark, som nå blir permanent på grunn av de gode resultatene.

Ifølge Finnmark fylkeskommune har de hatt over 1000 veiledninger med til sammen 450 personer.

– Vi har hatt gleden av å bistå personer som ønsker å ta grep om sin egen arbeidshverdag. Noen er ferdig med videregående, noen har fått tips av NAV, mens de aller fleste er voksne som trenger en nøytral sparringspartner for å diskutere sine muligheter når det kommer til utdanning eller arbeid, sier prosjektleder Susanne Lupton i meldingen.

Det blir stadig viktigere å jobbe på tvers av etater, mener senteret.

– Det handler om forebygging av bortvalg av videregående opplæring, utenforskap, integrering og godt samarbeid mellom aktører som jobber for felles samfunnsoppdrag. Karriere Finnmark er aktive i både nasjonale og regionale satsinger og jobber utadrettet med kurs, prosesser, gruppeveiledninger og konferanser årlig for både kommuner, fylkeskommune, NAV og andre relevante aktører, sier Lupton.