– Unngå alt skredterreng i påska

Varsom.no advarer; krevende snø- og vindforhold gjør det vanskelig å spå hvor og når skredene kommer.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

På sine nettsider omtaler NVEs varslingstjeneste varsom.no de krevende forholdene som har vært i vinter, og anbefaler folk å ta ekstra hensyn denne påska.

– Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, de største av disse i Nord-Norge. Skredene har vært utløst av skiløpere, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken, heter det på nettstedet.

Den klare anbefalingen, ikke minst i nord, er å unngå alt skredterreng gjennom hele påska. Spesielt gjelder dette terreng brattere enn 30 grader.

Ved å legge tyngden på sin venstre fot og gjøre et lite hopp, utløste skredekspert Bjørn Michaelsen skred.

 

For alle regioner som overvåkes i Nord-Norge er det for øyeblikket satt faregrad 3, dette gjelder også Vest-Finnmark og Troms. I vestfylket har vi hatt perioder der faregraden har vært skrudd enda et knepp opp, grunnet mye snø og «riktige» vindretninger.

– Selv om været har roet seg en del fra tidligere i uken, gjør tilstedeværelsen av vedvarende svake lag i snødekket at stabiliseringen går svært sakte. Skred som går på disse lagene kan bli større og det har vært flere eksempler på fjernutløsning av skred de siste dagene, både på snaufjellet og i skogen, heter det.

– Når skred fjernutløses har vekten av en skiløper eller skuter ført til at det vedvarende svake laget har kollapset og dette har spredd seg fra slake områder og opp til bratte løsneområder hvor skredene har løsnet. Man bør derfor ikke bare unngå terreng brattere enn 30 grader, men også utløpsområder for skred i slakere terreng. I noen områder vil det i tillegg komme litt nysnø kombinert med vind gjennom helgen, noe som kan føre til at man får ferske, ustabile fokksnøflak øverst i snødekket.