Slik presterer 5.klassingene i Alta på nasjonale prøver

nyheter

I vinduet over kan du se en interaktiv grafikk som viser resultatet av nasjonale prøver 5.trinn i Alta. Det er også mulighet å velge andre kommuner.

– Ingen kan påvise sammenheng mellom nasjonale prøver og fravær

Flere møter opp på skolen og gjør det bedre på prøver. Utdanningsforbundet vil likevel ikke gi all honnør til fraværsregelen.