Aili Keskitalo vil møte samferdselsministeren om reinpåkjørsler

NRK: Ber Ketil Solvik-Olsen om igangsetting av strakstiltak.

Over hundre reinsdyr døde etter å ha blitt påkjørt av toget på Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix 

nyheter

Med bakgrunn i at over 100 rein har blitt påkjørt og drept på kun få dager i forrige uke, ønsker sametingspresidenten et møte med samferdselsministeren.


Bane Nor undersøker påkjørsel av reinsdyr

Bane Nor vil undersøke hvor varslingskjeden sviktet etter at 110 reinsdyr ble påkjørt og drept på kun få dager i forrige uke. 


– Nå må Samferdselsdepartementet be Bane Nor om å ta hensyn til reindrifta og tvinge dem til å sette i gang tiltak for å hindre flere påkjørsler, sier hun til NRK.

Videre heter det at sametingsrådet har i lang tid vært bekymret over situasjonen på Nordlandsbanen.

– Reineierne har prøvd å kontakte Bane Nor, men det har ikke nyttet. Det er skremmende at slikt kan skje hvert år, selv om jernbaneselskapet vet at det er rein der, sier Keskitalo.