– Skal forsterke vår evne

Satser på næringsklynger i Finnmark.

Klyngeforum Arktisk. Nederst fra venstre: Seniorrådgiver i Innovation Performance Eivind Petershagen, Gerd Meier zu Köcker fra ESCA, Kjartan Mikalsen og Tor-Arne Bellika. Øverst fra venstre: Børre Berglund, Ernst Kloosterman, Linda Lien.   Foto: Innovation Performance

nyheter

Finnmark og Troms satser på næringsklynger gjennom finansiering av Klyngeforum Arktisk. Seks klynger fra Finnmark og Troms møttes i høst for første samling.