Forstår ikke hvorfor de ansatte er så mye syke

Hadde Alta hatt normalt sykefravær ville budsjettkuttene vært unødvendige.

NÆRVÆR: Alta kommune har brukt store summer på nærværsteam som skal få ned sykefraværet som er langt høyrere enn landssnittet.  Foto: Foto: Frank May / NTB scanpix

nyheter

– Det er bare slå fast: Med dagens sykefravær er det ikke bærekraft i økonomien med de tunge investeringene vi er nødt til å gjøre de kommende år. Det unormalt høye sykefraværet koster oss anslagsvis over 40 millioner kroner. Det har vi rett og slett ikke råd til, og noe må gjøres, men jeg vet ikke hva, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen til Altaposten.

En mulig årsak til at kommunalt ansatte i Alta er mer syk enn andre kan være en vanskelig toppsjef. Det tror ikke Hansen noe på, men vedgår at han ikke har noen god forklaring på et «sykt» sykefravær.

– Siden jeg begynte som rådmann i Alta kommune i 2005 har sykefraværet vært det samme høye. Vi har til tross for stort fokus og tiltak ikke fått fraværet ned og under 10 prosent. Selvsagt skal kommunalt ansatte ha lov til å være syk og borte fra jobb, men det finnes ingen logisk forklaring på at vi har betydelig høyere sykefravær enn landet for øvrig, sier Hansen.

Han forteller at Hammerfest kommune sliter med samme utfordring som Alta, dog kanskje i enda større grad. Der koster sykefraværet 41 millioner kroner årlig – bare noen millioner lavere enn tallene i Alta.

– En medfølgende utfordring er at det er så stramt arbeidsmarked i Alta at det er vanskelig å skaffe vikarer.

– Er det noe i at kommunen effektiviserer så hardt at de som er tilbake på jobb blir syke av arbeidsbelastningen og presset?

– Det vil jeg i utgangspunktet avvise. Eksempelvis innenfor skolen er grunnbemanningen så god at det ikke skulle gi noen slike utslag. Sammenlignet med andre kommuner kan jeg vanskelig se at vi finner årsaken til høyt sykefravær i for lav grunnbemanning. Selv om vi ikke har klart å få ned sykefraværet kan vi ikke gi opp. Sykefraværet må ned, og vi må snu alle steiner for å komme oss ned til et sykefravær som i alle fall er under 10 prosent, slår rådmann Bjørn-Atle Hansen fast i forbindelse med framlegget av budsjett og økonomiplan.