– Fikk sykehus-rapporten først timer før styremøtet

OE-dokumentasjon på manglende beslutningsgrunnlag ferdig i siste liten.

Otto Aas (stående tilø høyre), varaordfører Anita Håkegård Pedersen, Ole Steinar Østlyngen og ordfører Monica Nielsen, er alle en del av politisk ledelse. De reagerte raskt og har nå fått en ny OE-vurdering som støtter kravet om utredning av sykehusstrukturen.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Altaposten er kjent med at da Helse Nord for en knapp uke siden slapp sin gjennomgang av ulike utredninger og fakta som er en del av foretakets beslutningsgrunnlag, ble det reagert raskt og kontant fra politisk ledelse i Alta kommune. Ordfører Monica Nielsen og hennes nærmeste politiske medarbeidere konkluderte med at notatet fra administrerende direktør Lars Vorland var svært mangelfull og på flere områder, og faktisk tildekket forhold. Derfor ble det tatt kontakt med Oslo Economics (OE) for åf å gjort en vurdering.

Her kan du lese hele det siste vurderingsnotatet fra OE

– Vi ønsket en faglig gjennomgang av notatet fra Vorland og Helse Nord. Ikke minst ønsket vi å få OE sin vurdering av de forhold der Helse Nord trakk i tvil den eneste helhetlige utredningen som er gjort av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Den utredningen gjorde OE for Alta kommune høsten 2016, sier Nielsen og legger til:

– I og med at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark var framme i to saker på styremøte i dag 25. oktober, hadde vi nesten mer enn dårlig tid. Heldigvis var OE i stand til å reagere kjapt, og vi hadde «motrapporten» klar tirsdag kveld og kunne sende den til styremedlemmene i Helse Nord. OE har som alltid levert et svært solid materiale med medfølgende god dokumentasjon, og noe som vi mener er umulig for sentrale helsemyndigheter å overse.

På bakgrunn av dokumentasjonen fra OE, som ordføreren og politisk ledelse mener viser at det ikke foreligger et beslutningsgrunnlag som loven krever, anmoder Alta kommune om at sakene knyttet opp mot sykehusstrukturen utsettes. Samtidig er kravet at det straks igangsettes en helhetlig faglig utredning av sykehusstrukturen med ulike alternativ.

– Har du forankret beslutningen om å gi OE nytt oppdrag og be Helse Nord igangsette utredning av strukturen?

– Ja, jeg har forankret dette i politisk ledelse. Er det noen sak jeg vet at et samlet kommunestyre vil slutte opp om, er det i denne svært viktige saken for Alta og Kautokeinos innbyggere. I Alta er det tverrpolitisk oppslutning om at vi skal stå på, og det er heller et spørsmål om vi gjør for lite enn for mye. Så når jeg informerer formannskapet ved første anledning gjør jeg det med stor trygghet om at vi har handlet rett, klargjør Monica Nielsen.