– Et solid budsjett for riksveiene

Regionveisjefen responderer positivt etter fremleggingen av statsbudsjettet.

Kolo Veidekke p Elvestrand Asfalt  Foto: Arkivfoto

Regionveisjef Torbjørn Naimak.  Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

nyheter

I en pressemelding lagt ut på Statens vegvesen sine sider fremgår det at regionveisjef Torbjørn Naimak er fornøyd med fremleggelsen av statsbudsjettet.

Overfor Altaposten bekrefter han inntrykket fra pressemeldingen:

– Investeringsnivået på nye anlegg på riksveier er fortsatt høyt, her holder vi nivået fra 2017. Totalt sett i Nord-Norge skal vi bygge nytt for litt over 3,1 milliarder statlige midler pluss rundt 500 millioner i bompenger. Nærmere 3,7 milliarder på riksveiene i nord, det er et godt tall. Sånn sett må jeg være fornøyd, det blir fortsatt høy aktivitet på veiene, sier Naimak.

Samtidig er det få nye prosjekt som er på vei inn. Mesteparten av midlene går til fullføring av anlegg.

Selv om den har vært omtalt et utall ganger tidligere peker Naimak på det som særlig gledelig at det blir anleggsstart på Skarvbergtunnelen i 2018.

Statens vegvesen skriver følgende i pressemeldingen om oppgraderingen av den skrøpelige tunnelen på E69:

«I forslaget til statsbudsjett er det satt av 70 millioner til oppstart for den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp. Prosjektet omfatter en strekning på 6,8 kilometer, hvorav den nye tunnel blir 3470 meter lang. I år har det blitt ført strøm fram til området, og etter planen skal prosjektet lyses ut på anbud på nyåret med sikte på byggestart til sommeren. De totale kostnadene er beregnet til 785 millioner kroner, og tunnelen ventes ferdig i 2021.»

Tre større E6-prosjekter åpnes også:

  • Hålogalandsbrua (sommeren 2018)
  • Sørkjosfjellet (tidlig 2018)
  • Storsandnes-Langnesbukt (sommeren 2018)

Samlet blir E6 mellom Narvik og Alta 30 kilometer kortere:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi snart har gjennomført et sammenhengende løft for disse strekningene. Med den delen av E6 som allerede er tatt i bruk vest for Alta, blir den samlede innkortingen på 40 kilometer. I tillegg er skredfarlige punkter fjernet og den generelle standarden har økt, sier Naimak.

Ville hatt mer til vedlikehold

– Hvordan føler du det står til med veivedlikeholdet, og da særlig med hensyn til opprustning av eksisterende veistrekninger?

– Her blir vi liggende på omtrent det samme nivå som vi har hatt tidligere. Men det vi ser er at de mange tunnelopprustningene stikker av med forholdsvis mye av pengene. Vi spiser jo av den samme pengesekken så jeg håper vi på sikt kan få en økt prioritet på veier og bruer, ved at rammene økes, sier han.