Legger kurs om overvekt til Alta

– Helsefremmende tiltak er meget viktig.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

nyheter

Fra Fylkesmannen i Finnmark heter det at forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge er et viktig tema for helsetjenesten og alle som arbeider med denne gruppen.

I den anledning arrangerer Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkssykehuset HF og Regionalt senter for sykelig overvektsbehandling i Helse Nord et kurs rundt spørsmålet «hvordan kan vi gi barn og familie med overvekt et faglig godt tilbud, på tvers av nivåer i helsetjenesten?»

Så langt har 70-80 deltakere fra kommunene i fylket og spesialisthelsetjenesten meldt seg på kurset som finner sted i Kirkenes 11. oktober og i Alta 12. oktober.

Satsningsområde

– Det vi ser er at utviklingen hos barn og unge er en meget sammensatt problemstilling, og at fokus i forhold til helsefremmende og forebyggende tiltak er meget viktig. Vi ønsker ikke at barn skal komme i en situasjon der man får større komplikasjoner som følge av sykelig overvekt, forteller Jorunn Hunstad Brendeford ved Regionalt senter for sykelig overvektsbehandling.

– Kommunene og fylkeskommunen har et stort helsefremmende fokus og nå vil vi gå ut til aktører som jobber med barn og unge i regionen for å se de langsiktige helsegevinstene, legger Brendeford til.