Vil se på omstridt, slettet fiskeregel

Kan bli gjeninnført.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Styret i Finnmarkseiendommen vil ha på bordet en ny vurdering rundt den såkalte «Femkilometerssonen». Ordningen ble innført på begynnelsen av 70-tallet, og sa i helt grove trekk at utenlandske fiskere ikke får fiske i vann som ligger lengre unna vei enn fem kilometer, i Finnmark. Da Finnmarksloven trådte i kraft ble regelen fjernet.

Et enstemmig styre ba på siste styremøte direktøren forberede en sak rundt femkilometerssonen, med hensikt å gjeninnføre denne.

– Dette har vært en sak som opptar mange i Finnmark, og vi ønsker å få en endelig avklaring, sier styreleder Raymond Robertsen ifølge en pressemelding.