Gir gratis vaksine til alle ansatte

nyheter

I forkant av den forestående influensaseongen opplyser Finnmarkssykehuset at de i år vil tilby gratis, frivillig vaksine mot sesonginfluensa til alle sine ansatte.

I en pressemelding poengteres det at særlig helsepersonell bør vaksinere seg, for å hindre ytterligere smitte til andre pasienter.

– Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere antall influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene. Dette er spesielt viktig for pasienter med nedsatt immunforsvar som selv kan ha redusert effekt av influensavaksine. Noen personer kan heller ikke få vaksine, for eksempel barn under 6 måneder. Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er også viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større influensautbrudd, skriver Finnmarkssykehuset.

Vaksinen beskytter mot flere ulike typer influensavirus, men ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

– Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden, skriver Finnmarkssykehuset.

Smittevernrådet i Finnmarkssykehuset har kommet med et klart råd overfor foretaksledelsen om at alle ansatte bør få tilbud om gratis vaksine og oppfordres til å vaksinere seg:

–  Nå som influensasesongen nærmer seg, er det nyttig både for ansatte og pasienter at flest mulig av våre ansatte vaksinerer seg mot influensa. Dermed reduseres mulighet for smitte til uvaksinerte blant både ansatte og pasienter, sier hygienesykepleier Hege Lundmark ifølge pressemeldingen.

–  Vi som er helsepersonell kan bidra til å redusere faren for at våre pasienter blir utsatt for influensasmitte ved å vaksinere oss, selv om vi selv kanskje har god helse og ikke løper noen særlig risiko ved å få influensa, supplerer smittevernlege Pal Ivan.