– Hvor flyr du, Bengt?

Tidligere nasjonal partileder for KP kan lande i Senterpartiet.

LANDER I SP: Bengt Stabrun Johansen kan være uten parti foran neste valg. Lander han i Senterpartiet?  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kystpartiet (Kp) fikk kun 166 stemmer i Finnmark ved siste stortingsvalg. Samtidig var partiet et hav av stemmer unna kravet på landsbasis for å beholde status som landsdekkende parti. Det tyder alt på at partiet er inne i sin siste reise.

– Det kan være at Kystpartiet ikke er blant listene som velgerne kan bruke ved neste kommune og regionvalg. Uansett vil vi være representert i kommunestyret i Alta de neste to årene, sier partiets eneste kommunestyrerepresentant i Alta, Bengt Stabrun Johansen.

Ender i Senterpartiet?

Alt tyder på at politikeren som over flere år ledet partiet nasjonalt flyr over partigrensene og ender i Senterpartiet.

– Rent ideologisk er det ingen tvil om at Senterpartiet er nærmest Kystpartiet. Det er nok der jeg personlig ville følt meg mest hjemme rent politisk, vedgår Stabrun Johansen.

Der han sitter blant de 34 andre kommunestyremedlemmene i Alta har han ingen partikamerater. Kystpartiets gruppe startet med to representanter,  nevnte Stabrun Johansen og Rut Olsen. Sistnevnte gikk ikke lenge etter valget inn i Frp og halverte gruppa til Kp. 

Stortingsvalget

Høstens stortingsvalg ble en ny nedtur for Kystpartiet. Med kun 166 stemmer i Finnmark, som har vært selve kjerneområdet til partiet, ble det klart at statusen som riksdekkende parti var slutt. Valgloven er klar på hva som kreves for å være landsdekkende. Da må partiet enten ha 500 stemmer i ett fylke, eller minst 5 000 stemmer i hele landet. Oppfylles disse kravene er det tilstrekkelig at listeforslag er underskrevet av minst to styremedleme i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder.

Hva må  til for at Kystpartiet uten status som landsdekkende parti  skal kunne stille liste i kommune- og regionvalg? Valgloven er klar:

  • Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget.
  • Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer to prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

– Blir tøft

Sett i forhold til oppslutningen ved det siste valget medgir Bengt Stabrun Johansen at det kan bli tøft for Kystpartiet å henge med allerede i neste valg. Men han tror ikke det vil være umulig å innfri et krav om 300 underskrifter eksempelvis i Alta for å kunne stille liste.

– Vi er vel seks syv aktive i Kystpartiet, og Bjørne Kvernmo  har vært kanskje den mest profilerte i tillegg til meg som er kommunestyrerepresentant. Det er flere støttespillere, men få som er veldig engasjert. Derfor må vi sette oss ned for å finne ut hva vi gjør foran kommunevalget i 2019.

– Finner vi ditt navn høyt på Senterpartiets liste ved neste valg?

– Det er for tidlig å si noe om. Et alternativ er å trappe ned politikken, ta en pause og bruke tida på andre ting enn politikk for så å komme tilbake for Kystpartiet. Dersom vi skulle vekke partiet skikkelig til live igjen er det selvsagt aktuelt å stille for Kystpartiet i neste valgkamp, men jeg vil heller ikke utelukke at mitt navn blir å finne på Senterpartiets liste. Det er en avgjørelse det ikke haster med å ta, sier Kp-politikeren som har høstet stor respekt både hos politiske motstandere og tilhengere for den jobben han har gjort gjennom flere perioder i kommunestyret i Alta.