Vil beholde Finnmark som region

Fire finnmarkinger går sammen om ny folkeaksjon.

NY AKSJON: Randi Karlstrøm tar initiativ til aksjon for å beholde Finnmark som egen region.   Foto: privat

nyheter

Fire profilerte finnmarkinger går nå sammen om felles sak.

– Vi vil motsette oss tvang og overstyring av Finnmark, sier Randi Karlstrøm.

– Dette er en så stygg prosess, og spesielt med tanke på Finnmark sin historie der man alltid må be om særordninger fordi man er så spesiell. Mange finnmarkinger blir tause og målløse av det som skjer. Folk er helt satt ut, sier Randi Karlstrøm.

Tverrpolitisk gruppe

Hun har fått med seg Geir Iversen, Torill Olsen og Herman Klemet Kitti Hansen på denne folkeaksjonen for finnmarkinger. Det er en tverrpolitisk gruppe som har tatt dette initiativet på vegne av mange bak oss som føler seg lurt, overkjørt og desinformert. Vi sitter med en sterk følelse av at mange innbyggere i Finnmark opplever Stortingets vedtak nærmest som en uvennlig handling.

Nå oppfordrer de folk til å bli med i aksjonen «Vi som vil ha Finnmark som egen region».

– Vi sier fortsatt nei takk til tvangssammenslåing og ja til demokratisk selvstendig Finnmark.

Vi vil motsette oss tvang, fjernstyring og kolonisering! Slår de fast.

Ny sammensetning i Stortinget

– Det er et langt løp som har startet og ingenting er egentlig helt avgjort. Vi har fått et nytt flertall og Stortinget blir annerledes sammensatt, sier Karlstrøm.

Hvordan har dere funnet frem til hverandre?

– Som tidligere stortingspolitiker har jeg sett meg på hvordan beslutninga er tatt og kommunisert ut. Jeg tror den tausheten som har vært i Finnmark var at finnmarkingene var helt rystet. Da ble det et Stortingsvalg imellom som kunne avgjøre at det ikke ble iverksatt, men det er ingen grunn til å la toget kjøre over oss. Dette er mot Finnmark sin vilje. Vi har stolt på våre ledere som har uttalt seg på vegne av oss. Og at da noen fremmede folk skal sitte i Oslo og bestemme at Finnmark ikke lenger skal være Finnmark, tror jeg er forferdelig for veldig mange finnmarkinger.

Hva synes du om sammenslåing av Finnmark og Troms?

– Jeg synes det er det rene tøvet. Vi har ikke bruk for det. Det er en politisk ideologi som vi ikke har bruk for, sier hun.


Bli med i aksjonen

Hvordan kan folk bli med på dette?

– De kan bli med i aksjonen, og vise hva de mener. Og så kan de orientere seg fremover. Det er mange slag som ikke er avgjort ennå.

Randi Karlstrøm benytter anledningen til å oppfordre folk til å gå sammen.

– Vi har hatt mange feider på kryss og tvers av fylket som vi ikke har tid til nå. Man bør samle seg og si fra hva man mener, sier hun.


Finnmarkingene målløse

Hun mener at selv om finnmarkingene ikke har sagt så mye til nå, er det ikke fordi de ikke mener noe om det. De ble rett og slett tatt litt på senga.

– Det har ikke vært debattert så mye. Hørte man ikke på radio 3. mai og 8. juni, har man kanskje ikke fått det med seg, sier hun.


Vil beholde Finnmark

De fire går sammen om å jobbe for å opprettholde og videreutvikle Finnmark som en egen demokratisk enhet og tror en sammenslåing med Troms fylke blir et tilbakesteg for hele Finnmarks-området.

– Vi motsetter oss dette fordi vi mener det øker avstand mellom politikk og folket, naturressurser og eierskap og legger vårt sårbare fylke ut på et billig anbud til økonomiske krefter sørpå og i utlandet. Folk i Finnmark må nå komme seg over sjokket og si fra hva de mener om dette. Det er også all grunn til at folk i Finnmark følger godt med og organiserer seg i tiden framover, sier Randi Karlstrøm.